Velkommen til Smestadgynekologene

Vi holder stengt i uke 30

Vi tilbyr:

Utredning, behandling og oppfølging av gynekologiske sykdommer og problemer
Utredning av barnløshet
Oppfølging av risikosvangerskap

Våre faste spesialister

Elin Ødegaard

Anne Cecilie Hallquist

Ove A. Mortensen

Martin Andresen

Her finner du oss

Oscars gate 20, 0352 Oslo  |  23 33 18 00