Velkommen til Smestadgynekologene

Vi tilbyr:

Utredning, behandling og oppfølging av gynekologiske sykdommer og problemer

Barnløshet

Oppfølging av risikosvangerskap

Våre faste spesialister

Elin Ødegaard

Anne Cecilie Hallquist

Ove A. Mortensen

Martin Andresen

Her finner du oss

Oscars gate 20, 0352 Oslo  |  23 33 18 00