Velkommen til Smestadgynekologene

Vi holder stengt i uke 29

VENTETTID:
Vi har for øyeblikket stor pågang, og ventetiden er fra 3-6 måneder dersom problemstillingen ikke er vurdert som akutt av lege.

TILDELING AV TIME:
Henvisning må foreligge før time kan settes opp. Legen vil vurdere ventetiden, og du vil motta time per SMS eller brev.

FLYTTING AV TIME:
Har du fått tildelt time, vennligst ikke endre dersom det ikke er helt nødvendig. Ny ventetid må i så fall beregnes.

PRIVATE SPESIALISTER:
Vi har kveldsåpent for private spesialister på tirsdager.  Ingen henvisning, kort ventetid. Time bestilles på nett.

Her finner du oss

Oscars gate 20, 0352 Oslo  |  23 33 18 00